Zmanjšanje stroškov priključne moči za ogrevanje

Torek, 30. januar 2018

Na območju Gorenjske je velika večina večstanovanjskih stavb že energetsko obnovljenih. To pomeni, da so bile prenovljene fasade, strehe, podstrešja ali kletne plošče, pri čemer se je na te konstrukcijske sklope namestila dodatna toplotna izolacija. Prihranki pri stroških porabljene toplote za ogrevanje so očitni, pri čemer pa se v večini pozablja tudi na možnost znižanja fiksnih stroškov ogrevanja (priključne moči).
 

Z namestitvijo dodatne toplotne izolacije na stavbnem ovoju se je namreč zmanjšala potrebna toplotna moč, ki jo mora zagotoviti ogrevalni sistem. Uporabnikom stavb, ki so vezani na sistem daljinskega ogrevanja, se namreč mesečno obračunavajo stroški priključne moči v odvisnosti od višine obračunske toplotne moči. Ocenjujemo, da ti stroški na letni ravni za povprečno stanovanje v energetsko obnovljeni stavbi znašajo tudi več kot 30 % vseh stroškov za ogrevanje.
 

Zaradi navedenega smo pripravili članek, ki je objavljen na naši spletni strani, v katerem smo predstavili, na kakšen način je možno zmanjšati priključno moč in s tem tudi del fiksnih stroškov ogrevanja za stavbe, ki so vezane na daljinski sistem ogrevanja v občini Jesenice.