Mesec požarne varnosti - gasilski vaji

Torek, 5. december 2017

V mesecu oktobru, ki je tudi mesec požarne varnosti, smo v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Radovljica in etažnimi lastniki organizirali dve požarni vaji, in sicer:

  • v poslovni stavbi z naslovom Kranjska cesta 13, Radovljica, in
  • večstanovanjski stavbi z naslovi Gradnikova 99, 101 in 103, Radovljica.

V obeh objektih je bila narejena simulacija požara z evakuacijo oseb v stavbi ter reševanjem ujetih. Na Gradnikovi cesti je sodelovalo tudi več okoliških gasilskih društev, GARS Jesenice in ostala društva povezana s tovrstno vajo. Vaja je vsekakor koristna s stališča požarne varnosti v poslovnih in večstanovanjskih stavbah. Pri omenjeni vaji smo se vsi udeleženci (gasilci, upravnik in etažni lastniki) vsekakor veliko naučili, kar nam bo v pomoč pri preprečevanju tovrstnih dogodkov in za ustrezno pripravljenost ob nesrečah v primeru požara.

Vsem sodelujočim se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje pri pripravi in izvedbi požarne vaje.